trende
trende
A-SPICE Lisanslı denetçilerimiz tarafından...

A-Spice Süreç Değerlendirme ve İyileştirme Danışmanlığı

Otomotiv sektöründe E/E ürün sistem geliştirmesi için süreç yönetim ve denetleme standardı A-SPICE'ı proje sürecinize entegre ediyor, süreçlerinizi, metotlarınızı, kullandığınız arayüzleri adapte ediyor ve hedeflediğiniz olgunluk seviyesine ulaşmanızı sağlıyoruz. Peki bu neyi sağlıyor? Sistemlerinizin standardını yükseltiyor, karmaşık sistemlerinizi yönetebilmenizi ve müşterilerden gelecek olan isteklere çevik bir şekilde yanıt verebilmenizi sağlıyoruz.

Bunu nasıl yapıyoruz?

 1. GAP Analizi ve GAP Analiz Raporu
  • Projenizin beceri ve olgunluk seviyesi istenilen düzeyde değil ise GAP Analizi gerçekleştirir, mevcut yürütülen süreç ile A-SPICE arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve eksiklik GAP Analiz Raporu’nda detaylı bir şekilde açıklıyoruz.
 2. Kısa ve Uzun Vadeli Stretejilerin Geliştirilmesi
  • Gerçekleştirilen GAP Analizi’ne göre hedeflenen olgunluk seviyesine (CL1, CL2 ya da CL3) erişmek için kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştiriyoruz.
  • 0’dan A-SPICE’a uyumluluğu sağlamak isteyen organizasyonların her bir olgunluk seviyesine ulaşmaları ortalama 1 sene almaktadır. (CL1 için 1 sene, CL2 (C1+C2) için 2 sene, CL3 (CL1 + CL2 + CL3) için ise 3 sene)
 3. Kurum Süreçleri ile A-Spice Tümleştirilmesi
  • GAP Analizine dayanarak, kurum süreçleri ASPICE gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştiriyor ve iyileştiriyoruz.
  • Yeni süreçleri yaratıyor ya da var olan süreçleri, geliştirme takımıyla birlikte modifiye ya da adapte ediyoruz.
 4. A-SPICE Eğitimi
  • Organizasyonunuzda A-SPICE kültürü yaratmak, A-SPICE süreçlerini (SYS/SWE) içselleştirmek için belirli aralıklarla 1 haftalık eğitimler düzenliyoruz.
 5. Pilot Proje Seçimi ve Yeni Sürecin Uygulanması
  • İyileştirilen ve geliştirilen yeni süreçler pilot bir projede uygulanır.
  • Uygulama fazında, araçlar, metot ve süreçler adapte edilir ve deneyimlenir.
  • Düzenli olarak, OEM’e ilerleme raporları sağlanır
  • Eğer mümkünse önceki ya da mevcut küçük projelerde Re-Engineering
  • Destekleyici süreçlerin uygulanması
Proje süreci her zaman için bir bütün olarak ele alınır ve sürecin herhangi bir aşaması (Gereksinim, proje yönetimi, yazılım geliştirme, test, kalite kontrol, konfigürasyon yönetimi gibi) ne kadar erken değerlendirilirse gerçekleşebilecek hatalar o kadar erken tespit edilir ve erkenden giderilir. Bilindiği gibi bir otomotiv projesindeki herhangi bir hatayı gidermenin maliyeti zaman geçtikçe, projenin sonraki safhalarına geçtikçe artar.

Amaç 

 • Oluşabilecek hataları erkenden tespit etmek,
 • Daha keskin tahminlerde bulunmak,
 • Riskleri en aza indirmek,
 • Hata giderme maliyetlerini azaltmak,
 • Organizasyon performansını mükemmeleştirmektir.

A-SPICE Kurumsal Süreç Olgunluk Seviyeleri 

CL0: Incomplete  (Tamamlanmamış)

CL1: Performed  ( Gerçekleştirilen)

CL2: Managed  (Yönetilen)

CL3: Established  (Belirlenmiş)

CL4: Predictable  (Ön görülebilir)

CL5: Innovating  (Değişen)

Sizin için Burdayız!

Çok önemli bir projeniz var ve teknik desteğe ihtiyacınız mı var? Hiç merak etmeyin, burdayız! Türkiye’de A-SPICE konusunda uzmanlaşmış ilk ve tek şirketi, Mechatnom, sizin yanınızda!

Mühendislik müdürümüz M.Eng. Can Acar ve teknik ekibi ile görüşmek için şimdi iletişime geçin.