tren
tren

Gereksinim Mühendisliği ve Yönetimi

Projenizin neye ihtiyacı varsa

Mükemmel Planlama ve Gereksinim Yönetimi

Bir E/E projesini başarıya götüren en büyük etken gereksinim yönetimidir. Başından sonuna tam ve mükemmel bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Herhangi bir sistem geliştirilmeden önce sistem gereksinimlerinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak sistem ve yazılım mimarisinin oluşturulması proje planlama ve yönetimi için can alıcı önemdedir. Yüksek karmaşıklıktaki sistemlerdeki riskler böylelikle en aza indirilir.

Öte yandan proje ilerledikçe hangi gereksinimlerin gerçekleştiğini takip edebilmek de projenin talep edilen yüksek olgunluk ve beceri seviyesine ulaştırır.

 

 

 

 • MECHATNOM mühendisleri, müşterinizden gelen şartnameleri büyük bir titizlikle inceler.
  • Şartnamedeki her bir maddenin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini sorgular.
  • Müşteriniz ile sürekli iletişim halinde kalarak gerçekçi bir şartnameye sahip olmanızı sağlar.
 • A-SPICE‘a uygun bir hiyerarşide sistem gereksinim modüllerinizi DOORS gibi gereksinim yönetim programlarında tanımlar ve yönetir.
 • Şartnameye uygun sistem gereksinimlerini tanımlar. 
 • Sistem ve yazılım mimarisini Enterprise Architect ya da Microsoft Visio gibi en çok bilinen programlarla tasarlar.
 • Sistem ve yazılım test modüllerini oluşturur. Yazılım ve sistem testlerinizin kaçının gereksinimleri kapsadığı güncel bir şekilde takip eder ve size rapor eder.
 • Gereksinimler arasındaki tüm bağlantıları bir hiyerarşi içerisinde yaratır.
 • Fonksiyonel Güvenlik (ISO26262) gereksinimlerini tanımlar. Sisteminizin aldığı ve gönderdiği sinyallerin, tüm sistemsel ve yazılımsal işlevlerin hangi güvenlik seviyesine ait olduğunu belirler. (ASIL)