trende
trende

EKÜ'ler için Gelişmiş Autosar Yazılım Modülleri

Mechatnom: Türkiye'nin Autosar Uzmanı

Türkiye’nin ilk ve tek Autosar’ın (AUTomotive Open System ARchitecture) geliştirici ortağı olan Mechatnom, Türkiye’de ilk kez otomotiv elektroniği üreticileri için Autosar yazılım modülleri ve arayüzü geliştiriyor.

Ürün Kataloğumuz

Temel Autosar Modülleri

Otomotiv EKÜ’leri için gerekli tüm temel Autosar yazılım modüllerini geliştiriyoruz. RTE’den, CAN, CAN FD, LIN ve Ethernet gibi iletişim servislerine, DCM, DEM ve FIM gibi diagnostik modüllerinden EKÜ yönetimine kadar tüm Autosar modüllerini Türkiye’de ilk kez sağlıyoruz.

 

 

 

Mechatnom Developer and Configurator

Mechatnom Developer and Configurator ile tüm Autosar katmanlarındaki yazılım modüllerini konfigüre edip, EKÜ’nüze entegre edebilirsiniz.

Bootloader

Uygulama yazılımının CAN araç ağı üzerinden güncellenmesini sağlayan, tanımlanmış gereksinimlere göre geliştirilmiş, spesifik bootlader yazılımı; Mechatnom Flash Bootloader. Elektronik Kontrol Biriminde olduça az yer kaplayan bootlader, neredeyse bütün mikro işlemcilerle uyumludur.

Mechatnom Flash Bootloader CAN ve CAN FD. veri iletişim protokollerini destekler ve çok yakında LIN, Flexray ve Ethernet protokollerini de destekleyecektir.

mechatnom configurator
  • Run-Time Enviroment (Çalışma Ortamı): Autosar RTE, Application Software ve Basic Software arasında (Middleware) bulunan bir ayarlanabilir ara yüzdür. Application Software birimleri arasında iletişimi mümkün kılar ve SW-Cs ve Basic Software Modülleri arasında ara yüzler sağlar..
  • Diagnostic Modülleri: Off-Board Diagnostics, teknik servis, üretim, geliştirme ve ulaşım gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu modüller, Autosar ortamında, ISO14229-1'e göre, UDS'nin uygulanmasını sağlar.
  • Ağ İletişim Modülleri: Mechatnom; CAN, LIN ve Flexray gibi özel iletişim modüllerini sağlar. Bunlarla birlikte, NM, Com, PduR ve IpduM gibi temel Autosar iletişim hizmetlerini sağlıyoruz.

Türkiye’nin ilk ve tek Autosar’ın (AUTomotive Open System ARchitecture) geliştirici ortağı olan Mechatnom, Türkiye’de ilk kez otomotiv elektroniği üreticileri için Autosar yazılım modülleri ve arayüzü geliştiriyor.

-> Otomotiv yazılımı geliştirmek, oldukça karmaşık ve dolayısıyla da yüksek risklidir. Yazılım donanımla iç içe geçtiği için her projede ve her OEM için yazılım tekrar tekrar 0’dan geliştirilir.

-> Yazılım birleşenlerinin tekrar tekrar geliştirilmesini engellemek, belli kurallar altında standartlaşmak amacıyla otomotiv üreticileri tarafından Autosar konsorsiyumu oluşturulmuştur.

-> Autosar metodolojisi ile, düşük maliyetle, kısa entegrasyon süresi içerisinde yazılım modülleri herhangi bir EKÜ’ye entegre edilebilir. Ayrıca bir projeden diğerine rahatlıkla aktarılabilir.

Avantajları

  • Benzer ya da aynı işlevler(fonksiyonlar), ara birimler, veri alışverişi türü ve metodları standartlaştırılabilir.
  • En önemlisi belki de, yazılım donanımdan ayrılır. AUTOSAR olmayan gömülü sistemlerin en büyük dezavantajı donanıma, yani EKÜ’ye bağımlı olmaları ve farklı bir EKÜ için yazılımın neredeyse sıfırdan geliştirilme zorunluluğudur.
  • AUTOSAR ile donanımdan bağımsız bir şekilde yazılım geliştirilebilir ve bu yazılımı istenilen herhangi bir sistemde/EKÜ’de kullanılabilir.
  • Temel yazılım, farklı EKÜ’lerde ve alanlarda kullanılabilir. Farklı araç, platformlara ve EKÜ donanımlarına adapte edilebilir.