tren
tren

Teşhis ve Güç Yöneticisi

HER OTOMOTİV SİSTEMİNİN YAPI TAŞI

-> Otomotiv sistemlerinde mevcut risklerin bertaraf edilmesi hayati önem taşımaktadır.

-> Teşhis ve güç yönetimi, tüm otomotiv sistemlerinin kalbini oluşturur.

-> Sıfırdan geliştirmesi karmaşık ve yüksek maliyetlidir.

-> Teşhis ve Güç Yöneticisi yazılım modüllerimizi rahatlıkla arayüzümüzü kullanarak konfigüre edip, sisteminize entegre edebilirsiniz. 

Ana Özellikler

HATA HAFIZASI VE YÖNETİMİ

  • Sistem ve EKÜ içerisindeki hataları kaydeder ve yönetir
  • Hata kayıtlarını detaylarıyla tutar

DİAGNOSTİK TESTÇİSİ İÇİN İŞLEVLER

Sistem testlerinizin ihtiyacına cevap verecek şekilde, Diagnostik Testçisinin erişebileceği ek işlevlere sahiptir

ARIZA / HATA TESPİTİ VE REAKSİYONU

  • Sisteminize özgü oluşabilecek arızaları/hataları tespit eder ve gerekli reaksiyonu tetikler
  • Gerekirse sistemi güvenli moda alır

GÜÇ YÖNETİMİ

  • Sistem yaşam döngüsünü yönetir
  • Güç seviyesini izler